Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Kaptain.gr!

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνο απαραίτητα cookies προκειμένου να εξασφαλίσει μια ομαλή και αποδοτική πλοήγηση στους επισκέπτες μας. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφημίσεων ή παρακολούθησης της δραστηριότητάς σας στο Διαδίκτυο.

Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Session Cookies: Αυτά τα cookies είναι προσωρινά και απαραίτητα για τη διαχείριση της συνεδρίας πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας.

  • Ανώνυμα Analytics Cookies: Χρησιμοποιούμε ανώνυμα δεδομένα από cookies ανάλυσης για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών ή για διαφημίσεις, και δεν διαμοιραζόμαστε δεδομένα με τρίτα μέρη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Kaptain.gr.