Διαδικασία εκτέλεσης έργων

Bitmap

Στάδιο 1

Επίσκεψη στο έργο, επιμέτρηση και καταγραφή αναγκών.

Στάδιο 2

Αποτύπωση κάθε ανοίγματος και διαμόρφωση τελικού πλάνου εκτέλεσης.

Bitmap (1)
Bitmap6

Στάδιο 3

Καθοδήγηση όλων των συνεργείων του έργου ως προς τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες (τοιχοποιία, μόνωση, δάπεδα, παροχές, συναγερμός κτλ).

Στάδιο 4

Κατασκευή κουφωμάτων με υαλώσεις, κλειδαριές, εξαρτήματα, λαβές κτλ έτοιμα προς χρήση.

21345
5555

Στάδιο 5

Ασφαλής συσκευασία προϊόντων και αποστολή με ιδιωτικό φορτηγό στο έργο.

Στάδιο 6

Έναρξη εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας.

666
777

Στάδιο 7

Έλεγχος εξέλιξης εργασιών και ενημέρωση με επιτόπιους ελέγχους και φωτογραφίες.

Στάδιο 8

Παρουσίαση σωστής χρήσης, καθαρισμού και συντήρησης, παράδοση κατασκευαστικών εγγυήσεων και παραστατικών.

888
999

Στάδιο 9

Αξιολόγηση εργασιών, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εργασιών και προϊόντων.

Στάδιο 10

Κλείσιμο φακέλου και παράδοση έργου.

10