Επίσκεψη Φοιτητών Σχολής Δομικών Έργων

Επίσκεψη Φοιτητών Σχολής Δομικών Έργων

Επίσκεψη Φοιτητών Σχολής Δομικών Έργων

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των φοιτητών της Σχολής Δομικών Έργων στο εργοστάσιο της Kaptain SA